Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów "Bosch Service" Grzegorz Woliński


Administratorem danych osobowych jest:

"Bosch Service" Grzegorz Woliński,
Wierzchowiska Drugie 105,
21-050 Piaski, woj. Lubelskie
.
 

Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator wyznaczył specjalną osobę, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres e-mail: sklep@wolinski.com.pl lub wysłać list na adres siedziby administratora.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w celu:

 • wykonania umowy (na podstawie art. 6 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu możemy udostępnić dane

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, dane osobowe możemy przekazać:

 • firmom dostarczającym oprogramowanie informatyczne oraz świadczącym usługi wsparcia IT,
 • firmom kurierskim współpracującym z administratorem.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe

Dane osobowe będziemy przechowywać:

 • przez okres obowiązywania umowy,
 • przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.

Czy musicie nam podać swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 

Jakie przysługują Wam prawa

Ponieważ przetwarzamy dane osobowe macie prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania tych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies .
Nie pokazuj tego komunikatu